Polecamy 

 Light & Energy - tam gdzie liczy się bezpieczeństwo i niezawodność

 

Ważne informacje

Dyrektywa UE – zakaz stosowania żarówek o dużym zużyciu energii

Komisja Europejska uchwaliła, że w przyszłości nie będzie można sprzedawać żarówek o dużym zużyciu energii. Dyrektywa UE przewiduje tutaj 6 stopni, przy czym stopień pierwszy zacznie obowiązywać już 1 września 2009. Od tego dnia nie będzie już można wprowadzać do obrotu żarówek o mocy powyżej 80 W, od dnia 01.09.2010 – powyżej 65W a od dnia 01.09.2011 - powyżej 45 W.

Ma to również i dobre strony: chroni środowisko naturalne, chroni portfel dzięki niższemu zużyciu energii, żarówki energooszczędne mają wielokrotnie dłuższą trwałość.

Już teraz oferujemy Państwu nasz nowy produkt (patrz nowości) Lampę Roboczą MAL 20 z energooszczędną żarówką o mocy 20W, która odpowiada tradycyjnym żarówkom 100 W. Lampa ta posiada również wiele innych zalet w stosunku do typowych oferowanych na rynku lamp roboczych.

Przewody: rodzaje i zastosowanie.

H05VV-F przewód PCW

Przewody te są przeznaczone do przyłączania urządzeń elektrycznych w warunkach średniego obciążenia mechanicznego
w gospodarstwach domowych, kuchniach i biurach; dla sprzętu domowego w wilgotnych i mokrych pomieszczeniach. Wyposażone w nie przedłużacze mogą być stosowane tylko w suchych pomieszczeniach. Przewody te nie nadają się do używania pod gołym niebem, w zakładach przemysłowych i gospodarstwach rolnych oraz do przyłączania narzędzi elektrycznych użytkowanych zarobkowo!

Przekrój przewodu: okrągły
2-5 żył 0,75mm2 - 2,5mm2
Kolor: standard = czarny
dostępne również w kolorze białym, czerwonym, żółtym itd.

H05RR-F przewód gumowy

Przewody te są przeznaczone do przyłączania urządzeń elektrycznych w warunkach niewielkich obciążeń mechanicznych
w gospodarstwach domowych, kuchniach i biurach. Wyposażone w nie przedłużacze w przypadku użytku prywatnego dopuszczone do krótkiego stosowania pod gołym niebem. Przewody te nie nadają się do stałego używania pod gołym niebem, w zakładach przemysłowych i gospodarstwach rolnych oraz do przyłączania narzędzi elektrycznych użytkowanych zarobkowo.

Przekrój przewodu: okrągły
2-5 żył 0,75mm2 - 2,5mm2
Kolor: czarny

H05RN-F specjalny przewód gumowy (neopren)

Przewody te przeznaczone są do podłączania urządzeń elektrycznych w warunkach niewielkich obciążeń mechanicznych w pomieszczeniach suchych, wilgotnych i mokrych; pod gołym niebem, np. jako przewody przyłączeniowe dla urządzeń ogrodowych. Przewody te mogą stykać się ze smarami i olejami.

Przekrój przewodu: okrągły
2-5 żył 0,75mm2
2-3 żyły 1mm2
Kolor: standard = czarny, dostępne również w kolorze czerwonym

H07RN-F specjalny przewód gumowy (neopren)

Przewody te przeznaczone są do stosowania w warunkach średnich obciążeń mechanicznych, w pomieszczeniach suchych, wilgotnych i mokrych. Wyposażone w nie przedłużacze mogą być stosowane na zewnątrz i w pomieszczeniach mokrych. Pod gołym niebem np. dla urządzeń w zakładach przemysłowych i gospodarstwach rolnych również przy przenośnych silnikach lub maszynach na placach budowy lub w gospodarstwach rolnych, o ile pozostałe wyposażenie spełnia niezbędne wymogi.

Przekrój przewodu: okrągły
3-5 żył 1,0 – 10mm2
Kolor: standard = czarny,
dostępne również w kolorze czerwonym

H07BQ-F poliuretanowy przewód budowlany z żyłami izolowanymi gumą

Jako przewód przyłączeniowy i łączący przeznaczony do wysokich obciążeń mechanicznych, w wilgotnych i mokrych pomieszczeniach i na zewnątrz. Wyposażone w nie przedłużacze mogą być stosowane na zewnątrz i w pomieszczeniach mokrych. Główny zakres zastosowania to zakłady przemysłowe i place budów, gdzie panują trudne warunki, dotyczy to zwłaszcza prac związanych z szorowaniem i szlifowaniem

Przekrój przewodu: okrągły
3-5 żył 1,5 – 2,5mm2
Kolor: pomarańczowy